Opdatering af salgs- & leveringsbetingelser 2020

Så er der gået endnu et år og vi har opdateret vores timepriser for 2020. Som tidligere nævnt udgår der flere klippekortprodukter i 2020. Vi bibeholder vores opsigelsesvarsel på 6 måneder efter endt uopsigelighed på 12 måneder.